BADANIA

ECHO serca płodu

Badanie echokardiograficzne płodu może być refundowane przez NFZ w przypadkach podejrzenia patologii lub braku możliwości oceny układu krążenia płodu, jak również u kobiet o podwyższonym ryzyku urodzenia dziecka z wadą wrodzoną serca.

Do wykonania refundowanego przez NFZ badania wymagane jest SKIEROWANIE od lekarza ginekologa z placówki, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Placówka ta nie ponosi żadnych kosztów badania, nie musi również mieć podpisanej umowy z żadną placówką przeprowadzającą badanie echokardiograficzne płodu.

Na skierowaniu obok danych pacjentki (imię, nazwisko, PESEL) muszą znaleźć się:
 1. Pieczątka placówki kierującej i jej numer umowy z NFZ;
 2. Nr REGON placówki kierującej;
 3. VII część kodu resortowego placówki kierującej;
 4. VIII część kodu resortowego placówki kierującej;
 5. Numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego
 6. Przyczyna skierowania na badanie echokardiograficzne płodu

Bardzo prosimy o sprawdzanie czy ww. dane są umieszczone na skierowaniu.
Do wykonania refundowanego badania uprawnia tylko skierowanie z danymi wymaganymi prze NFZ.

Na podstawie skierowania z placówek prywatnych, które nie mają podpisanej umowy z NFZ, badania wykonywane są odpłatnie.

NA WSZYSTKIE BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNE PŁODU NALEŻY PRZYWIEŹĆ ZE SOBĄ CAŁĄ DOKEMENTACJĘ MEDYCZNĄ Z OBECNEJ CIĄŻY.

 

 

W badaniu przesiewowym należy odróżnić serce prawidłowe od nieprawidłowego. Przy podejrzeniu nieprawidłowości, konieczne jest wykonanie echa serca płodu.

Na czym polega badanie serca płodu?

Jest to badanie ultrasonograficzne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na budowę i funkcję serca oraz całego układu krążenia. Ocenę USG płodu można porównać z badaniem fizykalnym dziecka. Płodu nie możemy dotknąć, ani posłuchać słuchawką. Ale oglądając wszystkie jego narządy, z sercem włącznie, oraz słuchając serca metodą dopplerowską, badamy płód i ustalamy rozpoznanie.
Jeżeli dziecko jest chore, planujemy dalsze postępowanie. Badanie echokardiograficzne płodu jest długie, wymaga dużej wiedzy, doświadczenia oraz najwyższej klasy sprzętu ultrasonograficznego, z oprogramowaniem do badań prenatalnych i kardiologicznych. Badanie jest rejestrowane tak aby można było je powtórnie zanalizować. Dzięki zastosowaniu nowych technik badania echokardiograficznego, możemy ocenić serce z różnych, do tej pory niedostępnych, projekcji.
Badanie dopplerowskie umożliwia ocenę funkcji poszczególnych części płodowego układu krążenia.

Po wykonaniu badania przeprowadzana jest rozmowa z rodzicami, podczas której wyjaśniamy istotę problemu, proponujemy wykonanie dodatkowych badań, np. oznaczenie kariotypu, czyli "mapy" chromosomów dziecka. Po uzyskaniu wszystkich wyników udzielamy rodzicom pełnej informacji dotyczącej możliwości i wyników leczenia. W niektórych przypadkach ustalamy wizytę w ośrodku, który będzie zajmował się dzieckiem po urodzeniu.

Jak często występują wady serca?
Niebezpieczeństwo tego, że u noworodka będzie wada serca wynosi około 1 : 100, możliwe jest leczenie większości z nich, wyniki operacji są dobre.

dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz - Dangel

Specjalistyczne badanie ECHO płodu powinno być wykonane pry podejrzeniu nieprawidłowości w badaniu położniczym lub stwierdzeniu aberracji chromosomowej płodu.
1. NIEPRAWIDŁOWY WYNIK POŁOŻNICZEGO BADANIA USG

 

 • nieprawidłowy obraz serca
 • nieprawidłowy rytm serca
 • obrzęk płodu
 • wada innego narządu płodu
 • zwiększona przezierność karku (NT)
 • nieprawidłowe przepływy pępowinowe
 • nieprawidłowa objętość płynu owodniowego


2. ABERRACJE CHROMOSOMOWE PŁODU

W jakich sytuacjach jest większe ryzyko, że dziecko urodzi się z wrodzoną wadą serca?
CZYNNIKI RYZYKA
Wywiad

 • Poprzednie dziecko z wadą wrodzoną serca
 • Wada wrodzona serca w rodzinie
 • Zespoły genetyczne występujące w rodzinie (np. Noonan, Turnera, Downa i inne)
 • Zapłodnienie in vitro

Czynniki położnicze

 • Poronienia samoistne w wywiadzie (więcej niż 2)
 • Ciąża mnoga (jednokosmówkowa)

Choroby matki

 • Wada wrodzona serca
 • Cukrzyca przedciążowa
 • Fenyloketonuria
 • Choroby układowe tkanki łącznej (toczeń rumieniowaty, zespół Sjogrena i inne - dodatnie przeciwciała Ro)

Teratogeny

 • Leki (przeciwpadaczkowe: karbamazepina, hydantoina, fenobarbital, fenytoina, kwas walproinowy; lit; kwas retinolowy (Vit.A); warfaryna; amfetamina; antybiotyki; inhibitory konwertazy angiotensyny)
 • Infekcja w pierwszym trymestrze ciąży (różyczka, parwowiroza, cytomegalia, toksoplazmoza, opryszczka, inne choroby wirusowe)
 • Alkohol
 • Narkotyki

Kiedy należy wykonać badanie echokardiograficzne płodu

1. W 11-14 TYG. JEŚLI STWIERDZONO:

 • zwiększoną przezierność karku
 • zaburzenia rytmu serca
 • nieprawidłowe położenie serca
 • inne patologie u płodu

2. NAJLEPIEJ W 18-22 TYG.

WADY SERCA SĄ NACZĘŚĆIEJ WYKRYWANE U MŁODYCH ZDROWYCH KOBIET. ZAPYTAJ LEKARZA WYKONUJĄCEGO BADANIE USG CZY OBEJRZAŁ SERCE TWOJEGO DZIECKA

OGNISKO HIPERECHOGENNE, czyli jasno świecąca plamka (ang. golf ball, bright spot), najczęściej w lewej komorze serca, NIE JEST wadą serca i nie ma związku z częstszym występowaniem wad wrodzonych serca płodu. Jest to wskazanie do bardzo dokładnego badania ultrasonograficznego, którego celem powinno być sprawdzenie obecności tzw. markerów ultrasonograficznych aberracji chromosomowych. Jeśli wynik badania USG - poza obecnością ogniska hiperechogennego - jest prawidłowy, nie ma konieczności prowadzenia dalszej diagnostyki. Wg różnych źródeł ogniska hiperechogenne występują z częstością 2-5% u całkowicie zdrowych płodów w drugim trymestrze ciąży.
W wielu publikacjach i na stronach internetowych podawana jest informacja, że ogniska hiperechogenne częściej występują u płodów z nieprawidłowymi chromosomami (zespołem Downa - trisomia 21 lub Pataua - trisomia 13). Należy wyraźnie podkreślić, że nie jest to prawdą, jeśli jest to izolowany objaw w badaniu USG u kobiety ciężarnej nie obarczonej żadnymi innymi czynnikami ryzyka (np. wiek powyżej 35 lat lub zespół chromosomowy w rodzinie).

Poradnia USG Agatowa, ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa-Zacisze, tel. 022 679-32-00, 0504-144-140
Copyright © 2005 - 2020 Poradnia USG. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres wydrukowanej strony: http://usgecho4d.pl/echo-serca-plodu.htmlWydrukowano dnia 13-07-2020© Poradnia USG Agatowa 2005 - 2020
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...[x]