WARTO WIEDZIEĆ

Często zadawane pytania

Pytania

 1. Co to jest i na czym polega badanie USG?
 2. Dlaczego warto wykonywać USG i ECHO serca płodu?
 3. Jak przygotować się do badania?
 4. Kiedy wykonywać badania USG?
 5. Czy USG jest szkodliwe?
 6. Czym różnią się badania prenatalne inwazyjne od nieinwazyjnych?
 7. Czy wada serca płodu jest wskazaniem do cięcia cesarskiego?
 8. W sercu mojego dziecka lekarz zauważył ognisko hiperechogenne, co to oznacza?
 9. Jestem w ciąży bliźniaczej – czy muszę mieć częściej wykonywane badania USG?

Odpowiedzi

1. Co to jest i na czym polega badanie USG?
Ultrasonografia, USG jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną, pozwalającą na uzyskanie w czasie rzeczywistym obrazu przekroju badanego obiektu. Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się oraz odbicia fali ultradźwiękowej na granicy ośrodków o różnych gęstościach. Pozwala na ocenę wielkości, kształtu i struktury narządów wewnętrznych, a w szczególności różnicowanie zmian o charakterze litym od zmian o charakterze płynowym.
W ultrasonografach nowej generacji wykorzystuje się również zjawisko Dopplera w celu oceny przepływu krwi.
Badanie dopplerowskie jest rodzajem badania ultrasonograficznego, pozwalającego oceniać przepływ naczyniowy. Ocena ultrasonograficzna naczyń stała się możliwa dzięki wykorzystaniu efektu Dopplera polegającego na zmianie częstotliwości fali ultradźwiękowej po odbiciu od ośrodka będącego w ruchu. Aparat USG rejestruje zmiany częstotliwości fali ultradźwiękowej odbitej od płynącej krwi i przedstawia je na monitorze. Płynąca krew widoczna jest wewnątrz naczyń w różnych odcieniach koloru czerwonego i niebieskiego. Możliwy jest także dokładny pomiar prędkości przepływu krwi i innych parametrów na specjalnym wykresie.

 

2. Dlaczego warto wykonywać USG i ECHO serca płodu?
U nienarodzonego dziecka można rozpoznawać wady różnych układów:

 • krążenia (serca i naczyń krwionośnych)
 • ośrodkowego układu nerwowego (np. wodogłowie)
 • moczowo - płciowego (np. wodonercze)
 • przewodu pokarmowego (np. przepuklina przeponowa)
 • powłok ciała (np. omphalocele, gastro-schisis)
 • twarzoczaszki (np. rozszczep wargi)
 • układu szkieletowego (np. skrócenie kości)
 • inne.

Poza tym można rozpoznawać i, w niektórych przypadkach  -  leczyć, zaburzenia czynnościowe:

 • zaburzenia rytmu serca
 • niewydolność krążenia
 • obrzęk płodu

W każdym przypadku rozpoznania nieprawidłowej budowy płodu wykonywane jest pełne badanie echokardiograficzne.
Układ krążenia jest najtrudniejszym do diagnostyki prenatalnej i z tego względu jego ocena musi być przeprowadzana przez doświadczonego kardiologa dziecięcego, przeszkolonego w zakresie echokardiografii płodu.

 


3. Jak przygotować się do badania?
USG płodu:
Nie wymagane jest żadne specjalne przygotowanie. Przeciwwskazane jest wypełnianie pęcherza moczowego.

USG dziecka:
niemowlę: powinno być wypoczęte i najedzone; należy mieć ze sobą butelkę, smoczek, zabawki w celu uspokojenia dziecka w trakcie badania.
dziecko starsze: należy mu wytłumaczyć na czym polega badanie aby dziecko w trakcie badania było spokojne.

 

4. Kiedy wykonywać badania USG?
USG jest diagnostyką nieinwazyjną. Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, ISUOG (Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii) oraz FMF (Fundacji Medycyny Płodu) w ciąży powinno się wykonać co najmniej 3 badania USG niezależnie od wskazań do genetycznej diagnostyki inwazyjnej lub zakwalifikowania pacjentki do grupy zwiększonego ryzyka.

I - pomiędzy 11-14 tygodniem ciąży
II - pomiędzy 18 -23 tygodniem ciąży
III - po 30 tygodniu ciąży
USG do 10 tygodnia ciąży wykonywane jest wyłącznie po wystąpieniu niepokojących objawów klinicznych i ze wskazań lekarskich.

 

5. Czy USG jest szkodliwe?
Nie.

 

6. Czym różnią się badania prenatalne inwazyjne od nieinwazyjnych?
Badania prenatalne nieinwazyjne są to badania USG oraz testy biochemiczne z krwi matki.
Badania inwazyjne polegają na pobraniu materiału w celu oznaczenia kariotypu u płodu (lub wykonania dokładniejszych badań genetycznych).

 

7. Czy wada serca płodu jest wskazaniem do cięcia cesarskiego?
Nie!

8. W sercu mojego dziecka lekarz zauważył ognisko hiperechogenne, co to oznacza?
OGNISKO HIPERECHOGENNE, czyli jasno świecąca plamka (ang. golf ball, bright spot), najczęściej w lewej komorze serca, NIE JEST wadą serca i nie ma związku z częstszym występowaniem wad wrodzonych serca płodu. Jest to wskazanie do bardzo dokładnego badania ultrasonograficznego, którego celem powinno być sprawdzenie obecności tzw. markerów ultrasonograficznych aberracji chromosomowych. Jeśli wynik badania USG - poza obecnością ogniska hiperechogennego - jest prawidłowy, nie ma konieczności prowadzenia dalszej diagnostyki. Wg różnych źródeł ogniska hiperechogenne występują z częstością 2-5% u całkowicie zdrowych płodów w drugim trymestrze ciąży.
W wielu publikacjach i na stronach internetowych podawana jest informacja, że ogniska hiperechogenne częściej występują u płodów z nieprawidłowymi chromosomami (zespołem Downa - trisomia 21 lub Pataua - trisomia 13). Należy wyraźnie podkreślić, że nie jest to prawdą, jeśli jest to izolowany objaw w badaniu USG u kobiety ciężarnej nie obarczonej żadnymi innymi czynnikami ryzyka (np. wiek powyżej 35 lat lub zespół chromosomowy w rodzinie).

9. Jestem w ciąży bliźniaczej – czy muszę mieć częściej wykonywane badania USG?
Zdecydowanie tak. Częstość wykonywania badań w ciąży bliźniaczej zależy od jej typu. Wyróżniamy ciąże bliźniacze JEDNOKOSMÓWKOWE (dzieci mają wspólne łożysko) i DWUKOSMÓWKOWE (każde z dzieci ma osobne łożysko). Szczególnej opieki wymagają pacjentki w ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej, ze względu na ryzyko rozwoju zespołu przetoczenia między płodami (TTTS – z ang, twin-to-twin transfusion syndrom). Choroba ta może rozwinąć się w każdym momencie ciąży i dotyczy ok. 10-15% ciąż. Polega na nierównym rozdziale krwi pomiędzy płodami, co prowadzi do bardzo poważnych powikłań, łącznie z obumarciem obojga dzieci. Diagnozę można postawić tylko na podstawie badania USG. Dlatego też zaleca się wykonywanie badań ultrasonograficznych co 2 tygodnie (począwszy od badania między 11-13 tygodniem ciąży z oceną przezierności karku) i natychmiast w razie pojawienia się objawu nagłego powiększania obwodu brzucha. Odpowiednio wcześnie wykryty zespół przetoczenia między płodami może być skutecznie leczony w czasie ciąży!

Poradnia USG Agatowa, ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa-Zacisze, tel. 022 679-32-00, 0504-144-140
Copyright © 2005 - 2020 Poradnia USG. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres wydrukowanej strony: http://usgecho4d.pl/czesto-zadawane-pytania.htmlWydrukowano dnia 13-07-2020© Poradnia USG Agatowa 2005 - 2020
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...[x]